Pomoc zdalna

APRONET.TARG.MINI

Program do zarządzania targowiskami miejskimi lub gminnymi 

Place targowe, funkcjonując w coraz bardziej złożonym otoczeniu, wymagają sprawnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie. System APRONET.TARG został stworzony z myślą o usprawnieniu zarządzania dużymi i średnimi targowiskami z jednoczesną kontrolą wjazdów i wyjazdów pojazdów samochodowych na teren targowiska oraz zarządzania obiektami znajdującymi się na placu targowym. Do budowy systemu wykorzystano narzędzia programistyczne zapewniające niezawodność oraz wydajność. Wykorzystanie platformy Microsoft gwarantuje niezawodność, wysoką wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz niskie koszty utrzymania. System polecany jest firmom pobierającym opłatę za wjazd na jakiś teren, rozliczającym czynsze za wynajem miejsc i obiektów handlowych, pobierającym opłatę targową w imieniu gminy np.: targowisko, giełda, parking itp.

Bezpłatna prezentacjaWersja demo

Opis

Najważniejsze cechy systemu informatycznego APRONET.TARG:

 • rozliczanie opłat za wjazdy oraz podatku opłaty targowej;
 • kontrola rozliczeń z bloczków opłat targowych z gminą;
 • budowa centralnej bazy informacji o stałych kontrahentach oraz zawartych umowach;
 • kontrola ruchu na placu targowym;
 • ograniczenie "niechcianego ruchu" (np. duża liczba pojazdów pracowników stałych punktów handlowych, zbyt długie parkowanie pojazdów dostawców itp.);
 • usprawnienie pracy inkasentów;
 • możliwość dodatkowego rozliczenia handlujących przez kilka dni na placu lub przy wyjeździe;
 • łatwa kontrola prób wjazdu na targowisko sprzedawcy jako kupca;
 • możliwość wprowadzenia "czarnej listy" dla "uciążliwych klientów";
 • możliwość wprowadzenia abonamentów ilościowych, czasowych, mieszanych;
 • kontrola terminów płatności za opłaty czynszowe;
 • automatyczna kontrola rozliczeń inkasentów;
 • kontrola nieuczciwych inkasentów;
 • bogaty system raportowania dla zarządu, księgowości, kierownictwa targowiska;
 • możliwość archiwizacji zdjęć pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z targowiska;
 • możliwość współpracy ze służbami mundurowymi przy identyfikacji skradzionych pojazdów i tablic rejestracyjnych.

Korzyści wypływające z wdrożenia systemu APRONET.TARG:

 • uszczelnienie systemu pobierania opłat co przekłada się wprost na wzrost wpływów (nawet o 100%!!!);
 • usprawnienie pracy inkasentów – zwiększenie wydajności poprzez zautomatyzowanie powtarzalnych czynności;
 • wyeliminowanie wielu błędów wynikających z „ręcznej” obsługi klienta;
 • poprawa warunków pracy inkasentów (ogrzewane i klimatyzowane pomieszczenie przez cały rok);
 • znaczna poprawa dyscypliny płatniczej za opłaty czynszowe (nierzetelni najemcy wychwytywani są każdorazowo na wjeździe i można od nich np. pobierać dodatkowe opłaty za wjazd);
 • pobieranie opłat na wyjeździe od handlujących przez kilka dni, którym udało się uniknąć pobrania opłaty targowej na placu targowym;
 • kontrola ruchu na placu targowym;
 • ograniczenie „niechcianego ruchu” (pojazdy pracowników punktów handlowych, zbyt długie parkowanie dostawców itp.);
 • kontrola nieuczciwych Klientów (próba wjazdu „sprzedawcy” jako „kupca”);
 • wychwycenie nieuczciwych inkasentów;
 • możliwość natychmiastowego raportowania i automatycznego rozsyłania raportów do zarządu, księgowości, kierownictwa;
 • zwiększenie prestiżu jako firmy dbającej o jakość obsługi klienta.

Do podstawowych elementów systemu należą:

 • Stanowisko wjazdowe / wyjazdowe wraz z modułem oprogramowania „BRAMA” (pomieszczenie inkasenta + szlaban wjazdowy / wyjazdowy - wyposażone w komputer z oprogramowaniem sterującym pracą szlabanów, drukarką fiskalną, bileterką, czytnikami kart, sygnalizacją świetlną, kamerami odczytującymi numer rejestracyjny pojazdu itp.).
 • Główny moduł „ZARZĄDZAJĄCY” – oprogramowania zainstalowane na komputerach w biurze targowiska umożliwiające zarządzanie umowami stałymi, wystawianie faktur za dzierżawę, media (energia, gaz, woda, ścieki), przyjmowanie zapłat, wydawanie kart abonamentowych, rozliczenie inkasentów, rozliczanie się z gminą z pobranych opłat targowych, generowanie wydruków, analiz, zestawień.
 • Moduł „ADMINISTRATORA”, który odpowiedzialny jest za konfigurację oprogramowania i współpracującego sprzętu (szlabany, kasy, drukarki, czytniki itp.), wprowadzanie cenników, wprowadzanie operatorów i nadawanie im uprawnień, przeprowadzanie czynności konserwacyjnych bazy, uruchamianie funkcji naprawczych.
 • Moduł „INKASENT LOTNY” – to program uruchamiany na urządzeniu mobilnym pozwalający na pobieranie opłat w terenie (dokasowywanie osób handlujących powyżej 24 godzin, dodatkowe opłaty za „wystawki” itp.) oraz kontrolę pojazdów na terenie targowiska (inkasent odczytując kod z biletu lub wprowadzając numer rejestracyjny pojazdu widzi podstawowe dane – kiedy i o której wjechał, jakie opłaty uiścił itp.).
 • Serwer „CARBER” – to oprogramowanie zainstalowane na dedykowanym serwerze, które automatycznie na podstawie obrazu z kamer usytuowanych na wjazdach / wyjazdach rozpoznaje numery rejestracyjne pojazdów. Inkasenci nie muszą więc każdorazowo ręcznie przypisywać numeru do określonego biletu lub karty, co więcej system samodzielnie potrafi sprawdzić czy odczytany w czytniku bilet / karta abonamentowa powiązana jest z danym pojazdem i jeśli wszystkie warunki zweryfikowane są poprawnie (prawidłowy numer rejestracyjny, opłaty wniesione w terminie, brak dopłat) automatycznie, bez udziału inkasenta, może pojazd wpuścić / wypuścić z targowiska.
 • Serwer bazodanowy MS SQL – to główny serwer, na którym przechowywane są wszystkie dany z całego systemu.
 • Sieć komputerowa LAN – zespół urządzeń aktywnych zainstalowanych w wydzielonym pomieszczeniu „serwerowni” wraz z okablowaniem światłowodowym oraz miedzianym rozprowadzającym sygnały Ethernet na terenie całego obiektu od serwerów do poszczególnych bram.
 • Dedykowana instalacja energetyczna – uniezależnia działanie całości systemu od awarii zasilania na całym terenie obiektu lub w jego części. Instalacja zasilana jest z centralnego urządzenia UPS, które zabezpiecza nas przed krótkotrwałymi awariami zasilania oraz przepięciami czy spadkami napięcia (max. 10-60 min. w zależności od poboru mocy oraz ilości zainstalowanych akumulatorów). W tym czasie możemy zakończyć wszystkie otwarte zadania i system wyłączy się automatycznie. Jeżeli zachodzi konieczność dłuższej pracy bez zasilania zewnętrznego, możemy zainstalować dodatkowo generator prądotwórczy, który włącza się automatycznie po wykryciu zaniku zasilania w ciągu kilkunastu sekund i może pracować bez dodatkowego tankowania przez kilkanaście godzin.
 • Telewizja przemysłowa – oprócz kamer współpracujących z systemem CARBER istnieje możliwość zainstalowania kamer stałych lub ruchomych obserwujących i rejestrujących ruch na całym terenie lub w newralgicznych jego punktach. Narzędzie niezwykle przydatne dla służb czuwających nad bezpieczeństwem i ochroną ludzi oraz obiektów usytuowanych na targowisku.
 • Moduł ten odpowiada za zarządzanie wszystkimi funkcjami programu. W module tym możemy prowadzić kartoteki kontrahentów, kartoteki umów zawartych z kontrahentami, rejestr pojazdów, rejestr kart wjazdowych oraz rejestr bloczków. Ważną funkcją modułu zarządzania jest możliwość wystawiania faktur, paragonów, faktur korygujących. System został wyposażony w bogate mechanizmy raportowania i analiz.

  Moduł BRAMA

  Moduł ten wykorzystywany jest do pobierania opłat za wjazdy na teren targowiska. Stali klienci mogą posługiwać się kartami magnetycznymi zezwalającymi na wielokrotne wjazdy, których ważność jest automatycznie sprawdzana przy wjeździe. Wszystkie wprowadzone przez operatora informacje oraz dane zakodowane w kartach magnetycznych są rejestrowane przez system i przechowywane w bazie danych.

  Moduł INKASENT LOTNY

  Moduł został przygotowany w celu umożliwienia pobrania opłaty za przedłużenie ważności pobytu pojazdów, które wjechały na teren targowiska i przekroczyły limit czasu wynikający z wykupionego na bramie biletu. Inkasent lotny pobiera również opłaty z tytułu prowadzenia handlu od kontrahentów posiadających stałe i przenośne obiekty handlowe. Moduł został przygotowany do pracy na urządzeniu przenośnym zwanym kolektorem danych. W skład wyposażenia wchodzi również przenośna drukarka fiskalna.

  ZASILANIE AWARYJNE

  Zasilanie awaryjne umożliwia podtrzymanie pracy systemu w przypadku awarii zasilania. Zastosowanie zasilacza awaryjnego (UPS) daje wystarczający czas na zamknięcie systemu przez pracowników obsługi lub na uruchomienie się generatora prądotwórczego. Instalacja urządzeń zasilania awaryjnego pozwala uniknąć uszkodzeń związanych z wahaniami lub nagłym spadkiem napięcia oraz stratą danych w wyniku nieprzewidzianych przerw w dopływie prądu. Poza tym urządzenia zasilania awaryjnego i generator prądotwórczy umożliwiają ciągłą pracę systemu w trybie 24-godzinnym.

  APRONET.TARG cechuje kompromis pomiędzy dostarczaniem dedykowanych rozwiązań dla wymagających Klientów a rozsądnymi kosztami bieżącej eksploatacji wynikającymi ze standaryzacji, która gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.

   

  Wdrożenie komputerowego systemu kontroli wjazdów powoduje zwiększenie dyscypliny płatniczej kontrahentów oraz wpływów z pobieranych opłat nawet o 100% !
 • Opinie naszych klientów
  • KARTONEX-ŁĘKI Sp.z o.o.

   Profesjonalna obsługa, godny polecenia.

  • Solmatic Group Sp z o.o. Spółka Komandytowa

   Bardzo fajna profesjonalna obsługa szczególnie Pana Piotra H, polecam Urszula Solmatic.

  zobacz wszystkie