Pomoc zdalna

Comarch ERP Optima - moduł Kasa/Bank

Moduł Kasa/Bank umożliwia nie tylko prostą ewidencję wydatków i wpływów, ale również daje dostęp do aktualnych informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów czy stanu bieżących należności i zobowiązań.

Korzystając z modułu Kasa/Bank można przeanalizować:

przepływ środków pieniężnych w firmie - zarówno przeszłości (raporty z dokonanych już zapisów kasowych/bankowych), jak i w przyszłości (analiza planowanych wpływów i wydatków);
rozliczenia z dłużnikami i wierzycielami na podstawie zestawień niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli, zaległości wg typów dokumentów itd.;
rozkład kosztów i zysków - z każdym zapisem kasowym/bankowym skojarzona jest kategoria, której zapis dotyczy. Każdy zapis niesie więc w sobie informację, jakiego rodzaju kosztu dotyczy lub jakiego typu przychód zwiększa nasze zyski. Na tej podstawie można wykonać bardzo pomocne zestawienia pokazujące rozkład kosztów i przychodów w firmie.
Okno preliminarza płatności w module Kasa/Bank programu Comarch ERP OptimaPreliminarz płatności
Do preliminarza trafiają zarówno planowane terminy spłat należności kontrahentów i spłat zobowiązań, daty płatności podatków (np. zaakceptowane do realizacji deklaracje VAT), zatwierdzone listy płac, planowany wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat kolejnych rat kredytów czy miesięczne płatności za energię, telefony, itd. Preliminarz płatności pozwala przewidzieć przychody i wydatki w nadchodzącym czasie i na tej podstawie podjąć odpowiednie decyzje finansowe;

Kliknij, aby powiększyć

Funkcjonalność modułu Kasa/Bank obejmuje również:

rozliczenia ze wszelkimi podmiotami prawnymi - kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami,
rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów prawnych,
prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
bankowość elektroniczną - a więc komunikację z systemami typu home-banking obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
słownik banków, który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych np. przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR),
słownik urzędów (US, ZUS...), który raz uzupełniony jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu Comarch ERP OPTIMA,
inne słowniki - kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy płatności,
definiowalne schematy numeracji dokumentów,
import części danych z programów serii Comarch ERP Klasyka - np. lista kontrahentów, wspólników, rejestry VAT, listy płac, ewidencja samochodów, spis z natury, itd.
rozliczenia dokumentów (w tym wypłat) w różnych walutach,
windykację należności - wystawianie not odsetkowych i ponagleń zapłaty.
Okno zapisów kasowo-bankowych w module Kasa/Bank programu Comarch ERP Optima

Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w postaci bieżących analiz wpływów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przepływu środków pieniężnych przechowywanych w preliminarzu płatności. Takie prognozy stanowić mogą bardzo mocny instrument w rękach planistów, menedżerów i właścicieli firm.

Moduł Kasa/Bank nie może działać samodzielnie. Do uruchomienia modułu wymagana jest licencja na dowolny moduł programu Comarch ERP OPTIMA.

Kliknij, aby powiększyć

Moduł Comarch ERP OPTIMA Kasa/Bank dostępny jest również w wersji rozszerzonej Kasa/Bank Plus, który dodatkowo daje możliwość prowadzenia magazynu walut i rozliczania delegacji.

 • Opinie naszych klientów
  • KARTONEX-ŁĘKI Sp.z o.o.

   Profesjonalna obsługa, godny polecenia.

  • Solmatic Group Sp z o.o. Spółka Komandytowa

   Bardzo fajna profesjonalna obsługa szczególnie Pana Piotra H, polecam Urszula Solmatic.

  zobacz wszystkie