Pomoc zdalna

Comarch ERP Optima - moduł Księga Handlowa

 • Schemat księgowy

  Schemat księgowy

 • Plan kont

  Plan kont

Comarch ERP Optima Księga Handlowa pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest znaczne usprawnienie pracy działu księgowości dzięki automatyzacji procesu dekretacji dokumentów oraz liczenia deklaracji.

Podstawowe funkcje modułu to:

 • możliwości tworzenia wielopoziomowego planu kont, 
 • podział na dzienniki cząstkowe,
 • zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych),
 • możliwość wykorzystania schematów księgowych do księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • dowolne definiowanie oraz wydruk zestawień, w tym: bilansu, rachunku zysku i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, raporty rozbudowane o prefiks kraju w numerze NIP kontrahenta,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT UE, 
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz wydruki deklaracji rocznych,
 • Kwartalna Deklaracja Podsumowująca (VAT-UE A i B) pokazująca, z jakim kontrahentem w Unii Europejskiej polski podatnik przeprowadził w danym kwartale transakcje handlowe.

Oprócz funkcji opartych na ogólnych zasadach prowadzenia rachunkowości moduł dostarcza szeroki wachlarz informacji z zakresu analizy finansowej firmy. Program został przygotowany specjalnie dla biur rachunkowych oraz przedsiębiorstw, których forma prawna lub wielkość obrotów zobowiązują do prowadzenia ksiąg handlowych. Program umożliwia kompleksową obsługę księgowości. Większość parametrów programu może być modyfikowana i dostosowana do potrzeb użytkownika. Moduł posiada jeszcze jedną ważną cechę - jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów.

Program dostępny jest w dwóch wersjach: podstawowej - Księga Handlowa oraz rozszerzonej - Księga Handlowa Plus.

Moduł podstawowy Księga Handlowa umożliwia:

 • prowadzenie pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych oraz zestawienie tych dzienników zgodnie z wymogami ustawy,
 • księgowanie do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt),
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • prowadzenie ewidencji pomocniczej: rejestry VAT (rozbudowane zgodnie z nową ustawą o VAT, możliwość podziału na dowolne rejestry cząstkowe), raporty kasowo/bankowe, 
 • wykorzystanie funkcji wzorców księgowań (automatyczne dekretowanie dokumentów na podstawie schematów tworzonych przez użytkownika); schematy księgowe dotyczą: rejestrów VAT, raportów kasowo/bankowych, listy płac z modułu Płace i Kadry, dokumentów handlowych (faktury sprzedaży oraz zakupu), dokumentów magazynowych (np. MM, PW, RW itp.),odpisów amortyzacyjnych, deklaracji, 
 • księgowania okresowe - dokonywane regularnie (np. co miesiąc, kwartał), przeksięgowania,
 • zaksięgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe, 
 • jednoczesną pracę na dwóch okresach obrachunkowych,
 • różnego rodzaju zestawienia w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, kontrola kręgu kosztów, 
 • współpracę z modułem Analizy.
 • Opinie naszych klientów
  • KARTONEX-ŁĘKI Sp.z o.o.

   Profesjonalna obsługa, godny polecenia.

  • Solmatic Group Sp z o.o. Spółka Komandytowa

   Bardzo fajna profesjonalna obsługa szczególnie Pana Piotra H, polecam Urszula Solmatic.

  zobacz wszystkie