Pomoc zdalna

Comarch ERP Optima - moduł Płace i Kadry Plus

 • Formularz danych pracownika

  Formularz danych pracownika

 • Formularz wypłaty pracownika

  Formularz wypłaty pracownika

Podobnie jak wersja podstawowa Płace i Kadry Plus umożliwiają pełną obsługę działu kadr i rachuby płac, jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS, NFZ, a także przygotowanie wszystkich niezbędnych deklaracji, formularzy ZUS, PFRON i dla Urzędu Skarbowego.

Dodatkowe możliwości modułu Płace i Kadry Plus:

 • ścisłe powiązanie listy płac z wybranym wydziałem (domyślne filtrowanie pracowników z listy płac uwzględniające wydział oraz symbol wydziału użyty w numeracji);
 • skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat liczonych wg 13 algorytmów, uwzględniające:
  • dowolny wybór składników wynagrodzenia do postawy oraz wskazanie okresu, z jakiego mają być brane pod uwagę;
  • definiowanie różnorodnych podstaw obliczeniowych;
  • konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki;
  • zastosowanie dowolnej liczby wzorców płacowych, stałych okresowych, operatorów matematycznych, współczynników liczbowych, funkcji warunkowych, funkcji odwołujących się do czasu pracy, nieobecności, indywidualnie przypisanych pracownikom atrybutów;
 • automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin - kontrola częstotliwości wypłacania składników wynagrodzenia należnych rzadziej niż co miesiąc, takich jak premie kwartalne, czy trzynastki; dowolne ustalanie długości okresu rozliczeniowego nadgodzin (liczby miesięcy) dla poszczególnych grup zatrudnionych;
 • import informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP;
 • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do 6 wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa PiK umożliwia rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia);
 • definiowanie stref dla kalendarzy - jakościowe zróżnicowanie czasu pracy mające odzwierciedlenie również podczas naliczania wynagrodzenia;
 • opis analityczny - bardzo szczegółowy opis listy płac tworzony automatycznie na podstawie predefiniowanych w kadrach schematów, z możliwością dodatkowej edycji w elementach wypłaty; umożliwia predekretowanie kosztów wynagrodzeń wg różnych kryteriów;
 • wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa Comarch OPTIMA oraz w module Controlling systemu Comarch ERP XL;
 • atrybuty, czyli cechy, za pomocą, których można opisywać pracowników wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji. Możliwość opisania pracownika dowolnymi niestandardowymi atrybutami (cechami) i zastosowanie ich przy definiowaniu składników wynagrodzenia pozwoli na odpowiednie sparametryzowanie naliczania wynagrodzeń i ułatwia konfigurowanie płac. Wprowadzenie atrybutów zwiększa dodatkowo możliwości systemu w zakresie raportowania i filtrowania pracowników;
 • pełna obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie;
 • zastosowanie szeregu operacji seryjnych dotyczących danych kadrowych i płacowych np.:
  • modyfikowanie pól na kartotekach wybranych pracowników np. stawki zaszeregowania, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia;
  • przypisanie i modyfikacja związanych z etatem dodatków dla zaznaczonych pracowników;
  • dodawanie akordów wybranym pracownikom
  • wyliczanie limitów urlopowych i seryjna rejestracja nieobecności.
 • Opinie naszych klientów
  • KARTONEX-ŁĘKI Sp.z o.o.

   Profesjonalna obsługa, godny polecenia.

  • Solmatic Group Sp z o.o. Spółka Komandytowa

   Bardzo fajna profesjonalna obsługa szczególnie Pana Piotra H, polecam Urszula Solmatic.

  zobacz wszystkie