Pomoc zdalna

Comarch ERP XL Business Intelligence

Dla ułatwienia dane, dotyczące różnych aspektów działalności biznesowej, zostały pogrupowane w obszary analityczne: Logistyka, Reklamacje, Umowy, Finanse i Księgowość, CRM, Wizyty i Transport, Produkcja, Kadry i Płace, Budżetowanie.

Comarch ERP XL z narzędziem BI jako kompletny system do zarządzania wszystkimi procesami w firmie obsługuje także raportowanie na poziomie szerszym niż tylko jedna firmowa baza danych. Na potrzeby tworzenia analiz na podstawie większej liczby baz danych została stworzona opcja wieloźródłowości. Znajduje ona zastosowanie głównie w jednostkach o strukturze wielofirmowej, gdzie poszczególne firmy są ze sobą powiązane. Konsolidacja danych dotyczących różnych podmiotów nie wymaga nakładu dodatkowej pracy, ani wykorzystywania kosztownych i czasochłonnych analiz zewnętrznych. Wieloźródłowość pozwala łatwo tworzyć sumaryczne analizy dotyczące łącznych danych z obszaru sprzedaży wielu podmiotów, jak również analizy dla każdego podmiotu osobno.

Business Intelligence Comarch ERP XL to nie tylko szeroka paleta dostępnych typów raportów i analiz, ale także mechanizmy dające możliwość przeglądania raportów z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Należą do nich:

 • Możliwość rozsyłania raportów do adresatów poczty email - subskrypcja. Comarch ERP XL pozwala na wskazanie adresatów, którzy mają otrzymywać dany raport za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dzięki temu dostęp do aktualnych informacji mogą mieć pracownicy nie korzystający z systemu, a także inne osoby (np. partnerzy handlowi). Mechanizm znajduje szerokie zastosowane – np. poszczególni handlowcy mogą otrzymywać tygodniowe raporty sprzedaży w swoich rejonach.
 • Dostęp do raportów w przeglądarce internetowej - e-BI. Narzędzie e-BI pozwala przeglądać oraz modyfikować raporty i analizy za pośrednictwem przeglądarki internetowej – co jest wygodnym narzędziem pracy dla osób często przebywających poza biurem. Informacje mogą być udostępniane pracownikom firmy, ale także klientom czy dostawcom.
 • Możliwość przeglądania raportów na urządzeniu mobilnym – Comarch ERP Mobilny BI.

Korzyści biznesowe

Wśród najważniejszych korzyści biznesowych i operacyjnych jakie osiągają przedsiębiorstwa i organizacje dzięki wdrożeniu Comarch EPR XL Business Intelligence wymienić należy między innymi:

obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności raportowania i analiz,

 • poprawę jakości procesów biznesowych,
 • kontrolę i prognozowanie wielkości ekonomicznych,
 • zarządzanie informacją kierowaną do pracowników, kadry zarządzającej, dostawców i klientów,
 • wykorzystanie wiedzy o klientach i ich preferencjach,
 • realizację zasad nowoczesnego controllingu,
 • sterowanie realizacją strategii firmy.

Łatwość wykonywania analiz w systemie Comarch ERP XL Business Intelligence sprawia, że jego bezpośrednimi użytkownikami mogą być osoby, których głównym zadaniem w firmie jest zarządzanie kluczowymi procesami gospodarczymi:

 • członkowie zarządu,
 • dyrektorzy finansowi, dyrektorzy sprzedaży, dyrektorzy operacyjni,
 • pracownicy działów analiz i controllingu,
 • pracownicy odpowiedzialni za procesy wpływające na wynik firmy.
 • Opinie naszych klientów
  • Solmatic Group Sp z o.o. Spółka Komandytowa

   Bardzo fajna profesjonalna obsługa szczególnie Pana Piotra H, polecam Urszula Solmatic.

  • KARTONEX-ŁĘKI Sp.z o.o.

   Profesjonalna obsługa, godny polecenia.

  zobacz wszystkie