Pomoc zdalna

Comarch ERP XL - Human Resources - moduły kadrowo-płacowe

Pod wspólną nazwą Human Resources w systemie Comarch ERP XL mieszczą się moduły wspomagające pracę w obszarze kadrowo-płacowym:

Płace i Kadry
System ocen pracowników/Pulpit pracownika
Informacje pracownicze
Podzielnik
Karty pracy
RCP (Rejestracja Czasu Pracy)
Nieobecności
Płace i Kadry

Moduł XL Płace i Kadry obsługuje pełen zakres informacji kadrowo-płacowych - od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń.

Pozwala na szeroką swobodę w definiowaniu elementów wynagrodzeń, uzależnianiu ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy. Wysłanie deklaracji ZUS do Programu Płatnika odbywa się automatycznie, bez żadnej konfiguracji.

Oprócz ewidencji kadrowo-płacowej moduł umożliwia rozliczanie m.in. umów cywilno-prawnych, właścicieli oraz posiada całą gamę deklaracji składanych do ZUS i deklaracji podatkowych. System przygotowuje wypłaty gotówkowe i przelewy na rachunki bankowe pracowników. Dla modułu księgowego przygotowywana jest automatycznie informacja o kosztach wynagrodzeń.

Okno danych kadrowych pracownika w module HR Kadry i Płace programu Comarch ERP XL

Dane pracownika

Moduł Kadry i Płace zawiera szeroki zakres wydruków. Oprócz deklaracji podatkowych dostępne są np. umowa o pracę, świadectwo pracy, lista pracowników pełna/ skrócona, pracownicy przyjęci i zwolnieni w zadanym okresie czasu, raporty o badaniach okresowych, nieobecnościach, karty pracy, struktury zatrudnienia i inne.

Zgodność modułu z Prawem Pracy oraz jego bieżące uaktualnienia do wciąż zmieniających się przepisów gwarantują pewność w kontaktach z ZUS.

System ocen pracowników/Pulpit pracownika

Ocena okresowa oraz Ankiety działające w ramach Pulpitu Pracownika umożliwiają wykorzystanie systemu dla potrzeb oceny pracowniczej.

Okno oceny pracownika w module HR Kadry i Płace programu Comarch ERP XL
Ocena pracownika

Definicja ankiet oraz zlecenie zadań poszczególnym pracownikom odbywa się w module Administrator. W aplikacji prezentowane są zadania związane z ankietami, udzielane odpowiedzi jak również wyniki. Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może również wykonać modyfikację zadania – np. poprzez wprowadzenie dodatkowego opisu do pytania, dodanie, usunięcie pytania. Przydatna jest również możliwość delegowania obowiązków związanych z dokonaniem oceny/udzieleniem odpowiedzi – umożliwia to opcja zmiana osoby odpowiadającej/oceniającej.

Informacje pracownicze

Jest to aplikacja współpracująca z modułem Płace i Kadry XL, pozwalająca w prosty i wygodny sposób uzyskać zdalnie dostęp do danych osobowych wybranego pracownika. Poza danymi osobowymi moduł pozwala również uzyskać dostęp do jego danych płacowych.

Okno aplikacji Informacje pracownicze w module HR Kadry i Płace programu Comarch ERP XL

Informacje pracownicze

Podzielnik

Jest to aplikacja umożliwiająca bezpośredni dostęp wielu użytkowników do podzielnika kosztów wynagrodzeń systemu Comarch ERP XL. Dostęp do aplikacji, czyli do opisu analitycznego pracownika, zatwierdzania i potwierdzania podzielnika jest uzależniony od przydzielonych uprawnień. Aplikacja stanowi skuteczne narzędzie zbierania danych dla kierownika o czasie poświęcanym przez pracowników na poszczególne zadania, jak również jest wykorzystywana w controllingu w celu określenia kosztu i ustalenia czasu przypadającego na dany projekt.

Okno aplikacji Podzielnik w module HR Kadry i Płace programu Comarch ERP XL do podzielnika kosztów wynagrodzeń

Podzielnik

Moduł udostępnia rozwiązanie alternatywne do Intranetowych Kart Pracy - jest przeznaczony dla firm, które korzystają z rozbudowanego, wielowymiarowego opisu analitycznego procentowego podziału kosztów wynagrodzeń. Intranetowy Podzielnik Wynagrodzeń w dalszej kolejności umożliwia dokonanie podziału kosztów wynagrodzeń ujętych w liście płac wg indywidualnego opisu analitycznego przypisanego pracownikowi. Tak wygenerowany podzielnik, przypisany do listy płac, stanowi narzędzie pozwalające na księgowanie kosztów wynagrodzeń na odpowiednich kontach analitycznych.

Karty pracy

Intranetowe Karty pracy to aplikacja współpracująca z modułem Płace i Kadry XL, pozwalająca w prosty i wygodny sposób rejestrować zdalnie czas pracy pracowników. Wprowadzana w ten sposób jeden raz informacja o przepracowanym czasie jest automatycznie zapisywana w bazie modułu Płace i Kadry XL, a następnie wykorzystywana przy naliczaniu wynagrodzeń.

Karty pracy przeznaczone są dla przedsiębiorstw stosujących opis analityczny czasu pracy w obrębie dwóch wymiarów analitycznych. Alternatywę dla tego modułu stanowi Intranetowy Podzielnik wynagrodzeń przeznaczony dla firm, które korzystają ze złożonego opisu analitycznego - wymagających procentowego podziału kosztów wynagrodzeń. Aplikację można uruchomić z dowolnego komputera w lokalnej sieci.

Okno intranetowej aplikacji Karty pracy w module HR Kadry i Płace programu Comarch ERP XL do zdalnego rejestrowania czasu pracy pracowników

Karty pracy

Dostęp do danych opiera się na strukturze zdefiniowanej w module Administrator systemu Comarch ERP XL. Do własnych kart pracy dostęp mają tylko ci pracownicy, którym przypisano taką rolę. Kierownicy posiadają również dostęp do kart pracy swoich podwładnych. Dodatkowo istnieje możliwość przydzielenia wybranym osobom w firmie uprawnień pozwalających na wgląd do odpowiednich danych. Dane osobowe pracowników są chronione - osoby upoważnione do ewidencjonowania czasu pracy przez Intranet mają dostęp wyłącznie do kart podległych im pracowników, nie mają natomiast wglądu w inne ich dane poza imieniem i nazwiskiem.

RCP - Rejestracja Czasu Pracy

Moduł Rejestracji Czasu Pracy służy do wyświetlania, korygowania i zatwierdzania danych odczytanych z czytnika RCP. Rejestrator zapamiętuje momenty wejść i wyjść pracownika oraz w trybie ciągłym wskazuje pracownikowi bądź jego przełożonemu pozostały do przepracowania czas w danym dniu. Wgląd do danych zapisanych z czytnika w systemie ma sam pracownik jak i inne osoby, którym dano takie uprawnienia.

Moduł umożliwia ewidencjonowanie różnej normy pracy dla różnych osób (centrów) oraz jej zmian historycznych. Przechowuje również bezpiecznie dane o wszystkich dokonanych korektach (kto, kiedy i jaki element modyfikował).

Informacje uzyskane dzięki aplikacji mogą być wykorzystywane w dalszej kolejności do celów kadrowo-płacowych. Zarejestrowane automatycznie dane dotyczące konkretnego okresu można ująć w postaci kalendarza czy zestawienia czasu pracy, a następnie wykorzystać przy rozliczeniach płacowych pracownika.

Okno aplikacji RCP w module HR Kadry i Płace programu Comarch ERP XL do rejestrowania i kontrolowania danych z czytników RCP

RCP

Moduł RCP cechuje wygodny interfejs pozwalający na szybkie wdrożenie bez dodatkowych szkoleń. Może również stanowić efektywny składnik systemu informacji o czasie pracy pracowników wykorzystywany do celów controllingowych.

Nieobecności

Aplikacja pozwala na planowanie, zatwierdzanie, rejestrowanie i raportowanie nieobecności pracowników w zadanych okresach czasu.

 • Opinie naszych klientów
  • KARTONEX-ŁĘKI Sp.z o.o.

   Profesjonalna obsługa, godny polecenia.

  • Solmatic Group Sp z o.o. Spółka Komandytowa

   Bardzo fajna profesjonalna obsługa szczególnie Pana Piotra H, polecam Urszula Solmatic.

  zobacz wszystkie