Pomoc zdalna
O nas

Comarch ERP XL - moduł ŚRODKI TRWAŁE

Moduł Comarch ERP XL Środki Trwałe umożliwia prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (tzw. składników niskocennych).

Ewidencja składników majątku trwałego. Podstawą ewidencji danych są księgi inwentarzowe. Liczba ksiąg może być dowolna, zdefiniowana przez użytkownika. Składniki majątku trwałego można dodatkowo ująć w definiowane grupy, które mogą mieć strukturę wielopoziomową (drzewiastą). Dany składnik może należeć do wielu grup.

Okno księgi inwentarzowej w module Środki Trwałe programu Comarch ERP XL

Księga inwentarzowa

Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkami trwałymi odbywa się na podstawie stosownych dokumentów: przyjęcia, zwiększenia lub zmniejszenia wartości, likwidacji, amortyzacji, oddania do remontu, zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za środek trwały, przeszacowania środków trwałych i innych.

Amortyzacja składników majątku trwałego. Naliczenia amortyzacji dokonywane są zgodnie z polskimi przepisami. Wielkość odpisów amortyzacyjnych może być naliczana automatycznie w okresach miesięcznych, kwartalnych lub na koniec okresu obrachunkowego. Wielkość wygenerowanych odpisów zależy od wskazanej na karcie inwentarzowej metody oraz stawki, powiązanej z wybranym symbolem KŚT. Odpisy mogą być wyliczone wg metody: liniowej, degresywnej, jednorazowej. Istnieje możliwość nieamortyzowania składnika majątku. W przypadku środków trwałych serwisowanych istnieje możliwość wstrzymania naliczania amortyzacji do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania.

Składki majątku można amortyzować dwutorowo, tj. w ujęciu bilansowym (wg Ustawy o Rachunkowości lub wg MSR) oraz podatkowo. Dostępne jest również generowanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności sezonowej. System udostępnia plan amortyzacji zestawiający odpisy planowane z rzeczywistymi.

Plan amortyzacji. System udostępnia plan amortyzacji zestawiający odpisy planowane z rzeczywistymi. Możliwe jest dokonywanie opisu analitycznego na dokumentach inwentarzowych zarówno w ujęciu bilansowym, jak i podatkowym.

Okno tabeli amortyzacji w module Środki Trwałe programu Comarch ERP XL

Tabela amortyzacji

Dynamiczne raportowanie pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, z możliwością określenia zakresu analiz wykorzystujących rozbudowaną listę parametrów.

 • Opinie naszych klientów
  • KARTONEX-ŁĘKI Sp.z o.o.

   Profesjonalna obsługa, godny polecenia.

  • Solmatic Group Sp z o.o. Spółka Komandytowa

   Bardzo fajna profesjonalna obsługa szczególnie Pana Piotra H, polecam Urszula Solmatic.

  zobacz wszystkie