Pomoc zdalna

Comarch ERP XL - moduły: PRODUKCJA i KOMPLETACJA

Moduły Comarch ERP XL Produkcja i Kompletacja zapewniają optymalizację procesów wytwórczych, łatwe ustalenie rzeczywistego kosztu produkcji dla poszczególnych wyrobów, a także eliminację tzw. wąskich gardeł w procesie produkcji. Usprawniają obszary związane z produkcją na każdym jej etapie, ale także okołoprodukcyjne bez względu na branżę czy specyfikę procesów technologicznych (produkcja seryjna, jednostkowa, dyskretna, procesowa, działalność projektowa, prosta kompletację itd.

Produkcja - definiowanie technologii

Technologie stanowią zestaw informacji, wyczerpująco określających parametry wchodzące w skład procesu produkcji konkretnego produktu lub kilku produktów. 

W ramach technologii definiowane są operacje produkcyjne, dla których określa się parametry technologiczne oraz przypisuje się im surowce i zamienniki surowców, półprodukty oraz produkty.

Możliwe jest tworzenie wielu wersji technologii (np. dla różnych grup kontrahentów), a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu o wybranych parametrach.

Zarządzanie magazynem produkcyjnym i zaopatrzeniem

Niezależnie od wytwarzanych produktów obsługa procesów produkcyjnych wymaga dobrego zaopatrzenia linii produkcyjnych, gniazd roboczych i szeroko pojętego magazynu przyprodukcyjnego. Za pomocą systemu Comarch ERP XL możliwa jest kontrola potrzeb materiałowych, zaopatrzenie w surowce oraz magazynowanie półproduktów w sposób odpowiadający przebiegowi procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach z różnych branż. Strefa magazynu produkcyjnego może być rozbudowany o rozwiązania mobilne dla pracowników magazynu np. Comarch WMS lub Comarch Magazynier

Konfigurowanie produktu

Konfigurator produktu wspiera procesy produkcji i sprzedaży wyrobów pod indywidualne zamówienia. Jest narzędziem nieocenionym w branżach, w których występuje duża różnorodność czy też wariantowość produktów.

Planowanie produkcji i harmonogramowanie

Moduł pozwala na harmonogramowanie automatyczne i ręczne. Dostarcza wiele metod planowania produkcji, umożliwia generowanie terminów na wykonanie operacji produkcyjnych z uwzględnieniem kalendarzy zasobów, planowanie od wskazanego terminu i na wskazany termin (planowanie wstecz), uzależnienie czasu operacji planowanych od ilości podpiętych zasobów, generowanie rezerwacji na surowce, a w przypadku ich braku – na zamienniki, raportowanie konfliktów w przypadku braku możliwości terminowego wykonania operacji, generowanie kart pracy na podstawie planu produkcji.

W planowaniu ręcznym dostępna jest łatwa modyfikacja planowanego czasu operacji na wykresie Gantta (metodą „przeciągnij i upuść”), raportowanie zajętości zasobów produkcyjnych i ich przepinanie między zleceniami, automatyczne przeliczanie i przeplanowywanie operacji powiązanych z operacją modyfikowaną przez użytkownika.

Kalkulacja i rozliczenia produkcji

Na tym etapie moduł daje możliwość szczegółowego rozliczania produkcji od strony księgowej, precyzyjnego określenie technicznego i rzeczywistego kosztu wytworzenia uzyskanego produktu, wykorzystania kluczy podziałowych do przypisania kosztów pośrednich do zleceń produkcyjnych i wyrobów gotowych, rozliczania zleceń produkcyjnych według cen ewidencyjnych lub rzeczywistych, przygotowania raportów porównujących koszt rzeczywisty z planowanym.

Kompletacja

Moduł Kompletacja jest wsparciem dla procesu wytwarzania produktów, lub odwrotnie - uzyskiwania z produktów składników. Pozwala na łatwe definiowanie receptur kompletacji/dekompletacji, w tym możliwość tworzenia wielu receptur dla konkretnego wyrobu, obsługę zwrotów surowców oraz przyjęcie produktów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji, rozliczenie zarówno zasobów materiałowych, jak i usług, automatyczne wyliczenie kosztów związanych z wytworzonymi na tym zleceniu wyrobami gotowymi. Możliwy jest również podgląd aktualnych stanów magazynowych, rezerwacji oraz zamówień.

 • Opinie naszych klientów
  • Solmatic Group Sp z o.o. Spółka Komandytowa

   Bardzo fajna profesjonalna obsługa szczególnie Pana Piotra H, polecam Urszula Solmatic.

  • KARTONEX-ŁĘKI Sp.z o.o.

   Profesjonalna obsługa, godny polecenia.

  zobacz wszystkie