Pomoc zdalna

Wyniki wyszukiwania

 • Comarch ERP Optima - moduł Księga Podatkowa

  Moduł Księga Podatkowa obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy rozliczającej się z urzędem skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzącej ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Płatnikom podatku od towarów i usług moduł ten pozwala na prowadzenie podstawowych ewidencji - rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, a także podział rejestrów na dowolne rejestry cząstkowe. 

  Comarch ERP OPTIMA Księga Podatkowa pozwala również na prowadzenie ewidencji pomocniczych: wynagrodzeń, spis z natury, rozliczenie samochodów. Moduł ten umożliwia drukowanie deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, PIT-36, PIT-36L i PIT-4R oraz obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, podatek ryczałtowy oraz zaliczek na deklarację PIT-4R. W module można również wypełnić deklarację Intrastat.

 • Comarch ERP Optima - moduł Księga Handlowa

  Comarch ERP Optima Księga Handlowa pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest znaczne usprawnienie pracy działu księgowości dzięki automatyzacji procesu dekretacji dokumentów oraz liczenia deklaracji.

 • Comarch ERP Optima - moduł Księga Handlowa Plus

  Comarch ERP OPTIMA Księga Handlowa Plus to rozszerzona wersja modułu podstawowego - Księga Handlowa. Obejmuje całą funkcjonalność wersji podstawowej oraz zawiera szereg dodatkowych funkcji umożliwiających obsługę walutową.

 • Comarch ERP Optima - moduł Płace i Kadry

  Comarch ERP OPTIMA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodne z aktualnymi przepisami kadrowo-płacowymi.

  Moduł przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. Dzięki swojej elastyczności otwarty jest na wszelkiego rodzaju potrzeby użytkownika oraz zmiany w przepisach kadrowo-płacowych. 

  Gwarantuje szerokie możliwości swobodnego definiowania własnych składników wynagrodzenia. Pozwala na uzależnienie ich wysokości m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy. 

  Płace i Kadry są w pełni zintegrowane z najnowszą wersją programu Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Moduł umożliwia przygotowanie raportów, deklaracji INF-D i INF-D-P do Narodowego Funduszu Zdrowia (także w postaci elektronicznej) oraz zaimportowanie tych deklaracji do programu SOD Offline.

  W module Płace i Kadry dostępne są deklaracje podatkowe PIT-11, PIT-40, IFT-1/1R, PIT-4R, PIT-8AR z możliwością wyliczenia i wysłania przelewów miesięcznych zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego.

  Program dostępny jest w dwóch wersjach: podstawowej - Płace i Kadry oraz rozszerzonej - Płace i Kadry Plus.

 • Comarch ERP Optima - moduł Płace i Kadry Plus

  Comarch ERP OPTIMA Płace i Kadry Plus to rozszerzona wersja modułu podstawowego - Płace i Kadry. Obejmuje całą funkcjonalność wersji podstawowej Płac i Kadr oraz zawiera szereg dodatkowych funkcji umożliwiających obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną.

 • Comarch ERP Optima - moduł Środki Trwałe

  Moduł Środki Trwałe pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Automatycznie generuje wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem i ewidencją środków trwałych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywana jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny. Program uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji: amortyzację sezonową, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Do opisu środka trwałego użytkownik może wykorzystać dowolnie definiowane atrybuty. Pozwalają one np. określić miejsce użytkowania środka trwałego. Moduł pozwala na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposażenia, która wymagana jest rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

 • Comarch ERP Optima - moduł Biuro Rachunkowe

  Moduł Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi staje się niezbędnym narzędziem w pracy każdego biura. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych baz (klientów). Biuro Rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch ERP OPTIMA, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a operator może rozpocząć pracę w wybranej bazie Comarch OPTIMA bez konieczności dodatkowego logowania.

 • Comarch ERP Optima - moduł Serwis

  Moduł Comarch ERP OPTIMA Serwis dedykowany jest dla firm zajmujących się działalnością serwisową. Umożliwia rejestrację zdarzeń dotyczących zleceń serwisowych. Potrzeby firm w zakresie usług serwisowych zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania.

 • Comarch ERP Optima - moduł Obieg Dokumentów

  Centralnym miejscem w module jest Biblioteka dokumentów, gdzie użytkownik ma możliwość wprowadzania dokumentów, załączania skanów, plików oraz ich opisywanie w dowolny sposób. Z poziomu Comarch OPTIMA można wskazać na dokument, który jest w skanerze i komenda uruchomi skaner.

 • Comarch ERP Optima - moduł Pulpit Menadżera

  Moduł Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa ma dostęp do podstawowych danych swojej firmy - finansowych i nie tylko, zgromadzonych w systemie Comarch ERP OPTIMA. Dane są dostępne z każdego miejsca na świecie poprzez przeglądarkę internetową.

 • Comarch ERP Optima - moduł Kasa/Bank Plus

  Kasa/Bank Plus to moduł łączący pełną funkcjonalność podstawowego modułu Kasa/Bank z możliwością prowadzenia magazynu walut i rozliczania delegacji.

 • Kontakt

 • Opinie naszych klientów
  • KARTONEX-ŁĘKI Sp.z o.o.

   Profesjonalna obsługa, godny polecenia.

  • Solmatic Group Sp z o.o. Spółka Komandytowa

   Bardzo fajna profesjonalna obsługa szczególnie Pana Piotra H, polecam Urszula Solmatic.

  zobacz wszystkie